Umik oziroma odpoklic izdelkov izvajajo nosilci dejavnosti (gospodarski subjekti), kadar ugotovijo, da izdelek, ki so ga proizvedli ali distribuirali, ni v skladu z zahtevami varnosti. Nosilec dejavnosti, ki izdelka nima več pod neposrednim nadzorom, takoj sproži postopke za umik izdelka iz prometa in o tem obvesti pristojne organe. Če je izdelek lahko že v rokah potrošnika, nosilec dejavnosti učinkovito in natančno obvesti potrošnike o razlogih za umik in po potrebi odpokliče že dobavljene izdelke, če drugi ukrepi ne zadoščajo za doseganje visoke ravni varovanja zdravja.

Podjetje G M&M trgovina d.o.o. bo na tej strani redno objavljala javna obvestila o odpoklicih izdelkov iz prodaje, dane na trg v RS.

  • Odpoklic št. 1 – Verižni disk
  • Datum obvestila: 22.07.2021
  • Odpoklic št. 2 – Namizna žaga
  • Datum obvestila: 30.08.2021