Servisni in zbirni centri

Servisni centri

ELEKTRO DEKLEVA
Cesta v Gorice 36,
1000 LJUBLJANA VIOE
Tel./faks: 01 42-35-044

TEHNOHIT d.o.o.
Vodnikova 2, 1233 DOB
Tel./faks: 01 722-08-65
tel.: 01 722-08-60
e-mail: tehnohit@siol.net

ELEKTROTOM, TOMAŽ DRAKSLER s.p.
Naselje na Šahtu 7, 1412 KISOVEC
Tel.: 03 56-71-321, GSM: 041 507-321
e-mail: tomaz.draksler@siol.net

A.B. ALBO d.o.o.
Konšakova 24
2000 Maribor
Tel.: 02 471 18 16

FRANC IVANČIČ s.p.
Na soseski 18
2111 Maribor
Tel.: 02 331 37 33

IBLO d.o.o.
Vinarski trg 3, 2250 PTUJ
Tel.: 02 78-06-430 , faks: 02 78-06-440
e-mail: iblo@iblo.si

ELEKTROMEHANIKA Jože Hudernik s.p.
Ob gozdu 35,
2352 SELNICA OB DRAVI
Tel.: 02 67-10-771, faks: 02 67-10-770
GSM: 041 766-033
e-mail: jozehudernik@triera.net

SE-KU d.o.o.
Lava 7, 3000 Celje, tel.: 03 545-32-10
Fax.: 03 490-24-60, e-mail: se-ku@siol.net

GRLICA, d.o.o.
Trgovina in elektroservis
Hofbauerjeva 2, 3330 MOZIRJE
Tel.: 03 83-91-330, faks: 03 83-91-344
e-mail: grlica@siol.net

ELEKTROMEHANIKA
MERMOLJA,s.p.

Volče 144 f, 5220 TOLMIN
Tel.: 05 381-13-30, faks: 05 388-20-58
e-mail: mermolja.sandi@siol.net

ELEKTROMEHANIKA
MERMOLJA,s.p.

Slovenska c. 31, 5281 SPODNJA IDRIJA
Tel.: 05 372-80-90, faks: 05 372-80-95

ELEKTROMEHANIKA KOFOL SLAVKO s.p.
Dol. Trebuša 67, 5283 SLAP OB IDRIJCI
Tel./faks: 05 38-05-036
GSM: 041 616-010
e-mail: elkofolj@volja.net, elkofolj@siol.net

FRANC DROBNIČ

Hrastje 25, 8263 CERKLJE OB KRKI
Tel./faks: 07 49-69-150
e-mail: franc.drobnic.servis@siol.net

KEBO elektromotorji,
BOŽO KERŠIČ s.p.,

Lončarjev Dol 25, 8290 SEVNICA,
Tel.: 07 81-41-587, faks: 07 81-41-587
GSM: 041 717 864

ELEKTROMEHANIKA
GODINA VLADIMIR s.p.

Ivana Starca 18, 6000 KOPER
Tel./faks: 05 65-32-370, GSM: 041 681-816
e-mail: emgo@siol.net

TRGOVINA “MAJSTER” ŠINKO ERVIN S.P.

Cankarjeva 23, 9000 MURSKA SOBOTA
Tel./faks: 02 532-14-63, GSM: 041 740-660
e-mail: info@majster-sinko.si
Zbirni centri:

IMEXA d.o.o.
Zaloška c. 163, 1000 LJUBLJANA
Tel.:   01 546-10-50 , faks: 01 546-51-09

MERKUR
Gerbčeva 101, 1000 LJUBLJANA VIOE
Tel.:   01 242-86-20 , faks: 01 242-86-01

MERKUR MOJSTER
Dunajska 125, 1000 LJUBLJANA
Tel.:   01 530-97-22 
Faks: 01 530-97-42, 530-97-50

MERKUR
BTC; Šmartinska 152,1000 LJUBLJANA
Tel.:   01 520-08-30 , faks: 01 520-08-05

BERCO d.o.o.
Krekova ulica 026, 2000 MARIBOR
Tel.:   02 250-13-30 , 251-21-72
Faks: 02 251-56-30

MERKUR MOJSTER
Sokolska ulica 58
2000 MARIBOR-STUDENCI
Tel.:   02 42-92-100 , faks: 02 421-21-20

MERKUR MOJSTER
Tezno, Trebušakova 5, 2000 MARIBOR
Tel.:   02 333-89-30 , faks: 02 333-86-60

MERKUR
Mariborska 162, 3000 CELJE
Tel.:   03 543-27-08 , faks: 03 543-27-32

MERCATOR
Center tehnike in gradnje Velenje
Kidrioeeva 53, 3320 VELENJE
Tel.:   03 89-88-710 

MERKUR MOJSTER
Cesta na Okroglo 8, 4202 NAKLO
Tel.:   04 258-86-16 , fax: 04 258-82-98

MERKUR
Kapucinski trg 12, 4220 ŠKOFJA LOKA
Tel.:   04 511-13-82 , faks: 04 511-13-79

MERKUR MOJSTER
Rožna dolina 51, 4248 LESCE
Tel.:   04 53-77-500 , faks: 04 537-75-41

MERKUR
Spodnji plavž 3b, 4270 JESENICE
Tel.: 04 583-43-24, faks: 04 583-43-77

MERCATOR ŽELEZNINA
Ljubljanska 3, 6000 KOPER
Tel.:05 66-36-869, faks: 05 663-68-88

MERKUR MOJSTER
Šmarska c. 2, 6000 KOPER
Tel.: 05 611-40-29, faks: 05 611-40-30

MERKUR
Bršljin, Kočevarjeva 7, 8000 NOVO MESTO
Tel.: 07 37-18-449, faks: 07 37-18-420